Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.shobu-kan.stargrad.pl.umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet

Sklep prowadzony jest przez:

SHOBU-KAN, Jarosław Prządka
ul. Daleka 8
73-110 Stargard Szczeciński
Polska
NIP: 854-139-26-59
shobu-kan@wp.pl

Złożenie przez klienta zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą.

Ceny towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w walucie polskiej.

Warunki zakupu

Nabywcą w sklepie internetowym może być:
- osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
- osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja klienta.
Dopuszcza się sytuację złożenia zamówienia przez klienta który nie jest zarejestrowany za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienie złożone jednak w taki sposób będzie potwierdzane telefonicznie.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

1. Zamówienia rozpatrywane są w dni robocze od godz. 10.00 do 16.00.

2. Zamówienia złożone w piątek od godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane od godz. 10.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienia zostało złożone.

Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w sklepie. W przypadku braku towaru na magazynie, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję odnośnie sposobu jego realizacji-zgody na wydłużenie czasu jego realizacji, anulowania części zamówienia.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, pisząc na adres shobu-kan.@wp.pl przed dokonaniem wysyłki.

Po rozpatrzeniu zamówienia zostanie przesłana na dares e-mail klienta faktura proforma z terminem płatności 7 dni, po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiony jest ponownie na sprzedaż. Kupujący otrzyma drogą e-mailową informację o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili składania przez klienta zamówienia. Prowadzący sklep internetowy www.shobu-kan.stargard.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na stronach sklepu lub też wprowadzania w nich zmian.

Prowadzący sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży- Fakturę VAT.

Formy płatności i dostawy

1.

Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
- przelew na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem towaru (przedpłata)

Koszty standardowej wysyłki towaru na terenie Polski ponosi zamawiający.

Wysyłka odbywa się codziennie do godz. 15.00 Pocztą Polską-priorytetem, po odnotowaniu wpłaty na konto firmy "SHOBU-KAN"

Istnieje możliwość wysłania towaru poza granice kraju, następuje ona jednak po zatwierdzeniu przez klienta kosztów transportu.

Wymiana

1.

Istnieje możliwość wymiany zakupionego obuwia w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy z którymi był dostarczony a w szczególności oryginalne opakowanie w stanie nienaruszonym.

W oryginalnym opakowaniu powinien znajdować się formularz zwrotu/wymiany. Przed odesłaniem obuwia należy go czytelnie wypełnić.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

Wymiana obuwia dokonywana jest na koszt klienta.

Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Wszystkie wymiany staramy się załatwiać w możliwie najszybszym terminie.

Reklamacja

W przypadku gdy zamówiony towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy, lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem należy go niezwłocznie, maksymalnie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać na adres sprzedawcy.

Obuwie reklamowane odesłane do nas przyjmujemy jedynie w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka z reklamowanym obuwiem musi zawierać dowód zakupu towaru, a także czytelnie wypełniony formularz reklamacji, dołączony do opakowania.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli byłoby to niemożliwe z uwagi np. na brak asortymentu, sprzedawca obniży pierwotną cenę zakupionego towaru i odeśle wadliwy towaru klientowi, lub zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne obuwie.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę, w sytuacji odwrotnej sprzedawca zwróci różnicę na wskazane konto przez klienta.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w barwach i odcieniach nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrot

Klient ma prawo w terminie 10 od daty otrzymania przesyłki, odesłać na adres sprzedawcy zakupiony towar bez podania przyczyny.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy z którymi był dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie w stanie nienaruszonym i wypełniony formularz zwrotu/wymiany.

Towar noszący ślady użytkowania zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

Kwota odpowiadająca wartości zwracanego obuwia zostanie przelana na wskazane konto w przeciągu 3 dni roboczych.

Koszt odesłania obuwia nie podlega zwrotowi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych( Dz.U.Nr 101 z 2002r z późń. zm.) informujemy, że dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).

Firma " SHOBU-KAN" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Produkty zapowiadane
Dynamic 160-170
Dynamic 160-170

Produkty chodliwe

1. Okinawa 155-210
2. Europa 165-210
3. Monarch 160-210
4. Emperor 160-210
5. Europa 140-160
6. America 165-210
7. Standard 170-210
8. Kodomo 170-200
9. Eco 110-150
10. America 140-160


Lista mailingowa
Wpisz się na naszą listę mailingową:
Email:


Formularz reklamacyjny | Formularz wymiany/zwrotu | Jak dobrać rozmiar karategi Kaiten | Jak prać karategi Kaiten |